30/06/2015

01/7/2015 THƯ MỜI HỘI NGHỊ01/7/2015
THƯ MỜI HỘI NGHỊ 
Thư mời hội nghị, nắm trong tay
Chi tiết nội dung, nét đủ đầy
Địa điểm hội trường, khoa chính trị
Thời gian khai triển, gọn trong ngày
Đầu năm-sáu tháng, đem sơ kết
Sáu tháng cuối năm, phát động ngay
Chiến sỹ cựu binh, cùng nhiệt huyết
Ngày mai hội nghị, sẽ minh khai
Ngày 30/06/2015 
Giangsơn

Giangsơn

********************
XEM THÊM HÌNH ẢNH
27/06/2015

28/6/2015 NÀY NÀY ! CÔ GÁI ƠI !


28/6/2015
NÀY NÀY ! CÔ GÁI ƠI !
Duyên phận gì chăng! Cô gái ơi!
Cho nên từ ấy, cũng lâu rồi
Gặp nhau trên đường, nơi Thiên Phước
Không hẹn mà như, thể thuận lời
Mỗi buổi đồng hành, trong nắng sớm
Mỗi lần gặp lại, dưới ban mai
Tuy lời chưa ngỏ, nhưng lòng đã…
Nặng nghĩa, nặng tình, nhớ đến “Ai”
Ngày: 02/06/2015
Ngọclan

Ngọclan

**********************
XEM THÊM HÌNH ẢNH


Ngọclan

20/06/2015

21/6/2015 PHƯỢNG VỸ: NHƯ LỠ HẸN

21/6/2015
PHƯỢNG VỸ: NHƯ LỠ HẸN
Mùa hè nhắc nhớ: Phượng đơm bông
Có phải năm nay, tiết khác thường
Phượng vỹ: đơm hoa còn lẻ tẻ
Chùm hoa thưa thớt, kém mầu hồng
Xanh lam tàn lá, ô che nắng
Mấy nụ vàng cam, nép ở trong
phượng vỹ năm nay, như lỡ hẹn
Bởi hè thưa thớt, phượng đơm bông
Ngày 21/06/2015
Giangsơn


Giangsơn

**********************
XEM THEM HÌNH ẢNH


Giangsơn13/06/2015

14/6/2015-19 (TB) MÙA HOA PHƯỢNG VỸ Ngọclan

.

14/6/2015-19 (CS)
MÙA HOA PHƯỢNG VỸ
Ngọclan
.
Thấp thoáng phượng: Nhen dưới bầu trời
Mùa hè nhắc nhớ, ở trong tôi
Chiến trường khói lửa, thời binh biến
Mái ngói trường xưa, thuở thiếu thời
Lửa đỏ bừng bừng, nơi trận  tuyến
Phượng hồng rục rỡ, chốn sân chơi
Bồi hồn ngắm phượng, đang mùa hạ
Nhớ chiến trường xưa, nhớ thiếu thời
                                Ngày 06/06/2015


Ngọclan

********************
XEM THEM HÌNH ẢNH
.
Ngọclan
.

01/06/2015

02/6/2015-19 (Chỉnh Sửa) CẢNH QUAN NHỮNG HỒ NƯỚC Mimhxuân


.
02/6/2015-19 (Chỉnh Sửa)
CẢNH QUAN NHỮNG HỒ NƯỚC
Mimhxuân
.
Việt nam: Biển rộng bao la
Sông dài vô tận, gần xa ao hồ
Hồ trên miền đất, trung du
Hồ trên triền núi, hồ vô đồng bằng
Hồ to bát ngát, mênh mang
Hồ sâu thăm thẳm, ngút ngàn trời mây
Việt nam:  Sông nước đó đây
Ao, hồ, biển cả tràn đầy cảnh quan
                             Ngày 28/05/2015


Ngọclan

********************
XEM THEM HÌNH ÀNH

 Ngọclan