30/12/2016

01/01/2017:(NCN) CẢM SÚC TÂN NIÊN
01/01/2017:(NCN)
CẢM SÚC TÂN NIÊN
Ngày đầu tháng nhất quý tiên khai
Tống cựu nghinh tân nắng trải dài
Gác lại mọi điều vế quá khứ
Hướng về muôn sự tới tương lai
Xanh xanh trà đạo hương ngan ngát
Lấp lánh giọt sương ánh năng mai
Quý một tháng đầu ngày thứ nhất
Tâm hồn tôi lai láng khoan thai !
Ngày 01/01/2017
Minhle989


Xem Thêm Hình Ảnh.Minhle989
.

23/12/2016

25/12/2016: MỪNG KÍNH NOEL - ĐỒNG NGÀY SINH NHẬT Minhle989
25/12/2016-18 (CS)
MỪNG KÍNH NOEL  
ĐỒNG NGÀY SINH NHẬT
Minhle989

Ngày này: Ký ức mãi trong tôi
Giáo hội song song với cuộc đời
Thiên Chúa dáng sinh thiêng hạ thế
Ngày tôi sinh nhật phúc làm người
Cũng từ ngày ấy ơn thiên triệu
Cho đến hôm nay bảy chục rồi
Nhắc nhớ ngày này năm …"Bốn bảy"
Noel – Sinh nhật của đời tôi
Ngày 25/12/2016


Xem ThêmHình Ảnh: 


Minhle989
.

20/12/2016

22/12/2016:(NKN) NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG Minhle989
22/12/2016:(NKN)
NGÀY HỘI QUỐC  PHÒNG
Minhle989

Phố pkường rưc rỡ sắc cờ hoa
Ngày hội quốc phòng đất nước ta
Kỷ niệm ngày đầu đoàn vệ quốc
Phát huy trugền thóng của ông-cha
Rừng người tề chỉnh trong quân phục
Bản nhạc du dương khúc quốc ca
Tôi bước đi trong hàng ngũ lớn
Tâm hồn nhớ tới chiến trường xưa
Ngày 22/12/2016Xem Thêm Hình Ảnh:


Minhle989
.

16/12/2016

18/12/2016 (NCN) TUỔI HỌC ĐƯỜNG Minhle989
18/12/2016 (NCN)
CÙNG SÁNG TÁC (Số 2)

Kỷ Nlêm:
TUỔI HỌC ĐƯỜNG
Minhle989
.
Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Sớm mai quốc bộ, lúc còn sương
Chân mang dép nhựa, nhanh nhanh bước
Đầu đội mũ nan, hướng tới trường

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Nhịp nhàng dạo gót, dưới hàng dương
Tập làm bô đội, oai phong lắm
Miệng đếm một – hai, mạnh mẽ hơn

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Bạn bè tề tựu tự, muôn phương
Tung tăng nhảy nhót, như chim sáo
Ríu rít sơn ca, hót giữa rừng

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường

Ngày 13/5/2016Xem Thêm Hình Ảnh: Minhle989
.