21/05/2019

23/5/2014-19 (TB) (Ký Ức) NHÀ SÀN BÁC HỒ GiangSơn23/5/2014-19 (TB)
(Ký Ức)
NHÀ SÀN BÁC HỒ
GiangSơn
.
Bố dẫn con đi, một buồi hè
Ba Đình lịch sử, nắng vàng hoe
Thăm viếng nhà sàn, nơi Bác ở
Gối bông, dép lốp, thật đơn xơ
Vườn cây xanh ngát, lung linh trái
Ao nước trong veo, cá lững lờ
Nghèn nghẹn tâm tư, đầy súc động
Cảnh xưa còn đó, Bác đi xa
                  Ngày 09/5/2014Xem Thêm Hình Minh Họa

Levanm45
.

20/05/2019

22/5/2019 (Ký Ức) VIẾNG NĂNG BÁC Levanm45

.

22/5/2019 (Ký Ức)
VIẾNG NĂNG BÁC
Levanm45
.
Chiều buông, mây tím, khắp không gian
Năng Bác hàng hà, khách viếng thăm
Hai lũy tre xanh, ben tả, hữu
Dưới cờ thắm đỏ, giữa thiên nhan
Uy nghi sáng láng, quan tài kính
Bác nghỉ bình yên, giữa nhân gian
Tủi tủi, mừng mừng, con gặp Bác
Vui, nhưng giọt lệ, lại tuôn tràn
                       Ngày 09/5/2014

.
Xem Thêm Hình Minh họa

Levanm45
.