02/07/2019

04/7/2019 CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP THAY Levanm45

.

04/7/2019
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP THAY
Levanm45
.
Tháng bảy trong tôi một chuỗi ngày
Đong đầy ký ức tới hôm nay
Sau kỳ thi cử vui như hội
Bạn hữu quây quần tay nắm tay
.
Tháng bảy trong tôi một chuỗi ngày
Máy bay giặc Mĩ B52
Ngày đêm bắn phá quê hưng mẹ
Tôi nhập tân binh kể từ đây

Tháng bảy trong tôi một chuỗi ngày
Chiến trường Quảng Trị vốn xưa nay
Hàng rào điện tử McNaMara ấy
Ác liệt không đâu giống chốn này

Tháng bảy trong tôi một chuỗi ngày
Hòa bình thống nhất trở về đây
Cựu binh đội ngũ thêm cường tráng
Cảm nhận cuộc đời vẫn đẹp thay
                          Ngày 02/7/2019
.
.
Xem Thêm Hình Minh Họa

Levanm45
.