26/07/2015

27/7/2015 KỶ NIỆM NGÀY 27/7
27/7/2015
KỶ NIỆM NGÀY 27/7
Nhớ ngày liệt sỹ, thương binh
Hai bảy thàng bảy, lòng thành biết ơn
Tâm nhang một nén hương trầm
Khói tình nghi ngút, vấn vương lòng người
Một vòng trắng toát hoa tươi
Hương thơm man mác, dưới trời mùa thu
Trầm hùng, trong khúc quốc ca
Như ngày xưa, tiến quan ra chến trưởng
Ngày 27/7/2015
Giangsơn

Giangsơn

********************
XEM THEM HÌNH ẢNH

 Giangsơn

Không có nhận xét nào: