07/12/2019

08/11/2013-19 (TB) THĂM KHU SINH THÁI Đ-C MinhLê


.
.
08/11/2013-19 (TB)
THĂM KHU SINH THÁI Đ-C
MinhLê
.
Đến thăm sinh thái, khu Đồi Chuông
Quang cảnh tiếp tân, rất rộn ràng
Băng rôm đỏ thắm: “Chào quý khách”
Nhân viên đón tiếp, nét vui mừng 
Thăng thiên bậc đá, đồi cao vút
Dáng địa cầu treo, nước suối  nguồn
Thư thái thả hồn, vườn trúc cảnh
Không gian tịnh lặng, trí mênh mang
                                Ngày 08/11/2013
.
.
Xem Thêm Hình Minh Họa
.

MinnLe
.

Không có nhận xét nào: