17/12/2019

31/12/2015-19 (TB) Kỷ Niệm NGÀY SINH NHẬT "25/12" Levanm45

.
.
31/12/2015-19 (TB)
Kỷ Niệm 
NGÀY SINH NHẬT "25/12"
Levanm45

Sáu mươi tám “Trước” mùa đông
Nắng mưa chẳng quản. gió sương mặc lòng
Suối sông gạn đục, khơi trong
Sơn lâm tôn tạo, nên dòng hữu nhân
Hôm nay con cháu quây quần
Hân hoan mừng đấng tiền nhân sinh thành
Bữa cơn đạm bạc gia đình
Chúc mừng gia quyến, phúc lành an khang
                                        Ngày: 25/12/2015


Levanm45

*******************************
XEM THÊM HÌNH MINH HỌa

Levanm45
.

Không có nhận xét nào: