26/07/2014

27/7/2014: CẢM NHẬN TRONG TÔI ( Ký)27/7/2014:
CẢM NHẬN TRONG TÔI ( )
Tháng bảy đã về! Tháng bảy ơi!
Lòng tôi sao xuyến, lại bồi hồi
Tiếc thương: Liệt sỹ, không về nữa
Đau sót: Thương binh, máu đỏ rơi
Tổ quốc ghi công, trang lịch sử
Muôn dân mến mộ, tỏ lòng người
Tâm nhang nghi ngút, tình thương nhớ
Hòa quyện hương hồn, đồng đội ơi!
Ngày 27/7/2014
Giangsơn


Giangsơn


27/7/2013:
TRI ÂN NGÀY 27/7
Kỳ đài Tổ quốc, mãi ghi công
Nét chữ mầu son, tựa máu hồng
Nhuộn đỏ thắm tươi, cờ Tổ quốc
Băng rôn đậm nét, nghĩa non sông
Hương trầm nghi ngút, vương làn khói
Hoa thắm thành tâm, tỏ tấm lòng
Tổ quốc ghi công, dân mến mộ
Sống thời anh dũng, chết linh vong
Giangsơn


27/7/2012:
ĐỂ LẠI VẦN THƠ
Không kịp sướng bài bát cú rồi!
Thôi đành tứ tuyệt để chia phôi
Trước giờ vội vã đi công tác
Chia tay các  bạn, có đôi lời
Giangsơn


27/7/2011:
NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SỸ
Ngày hai...bảy, tháng bảy năm nay
Đồng chí của tôi ở chốn này
Thắp nén nhang thơm làn khói tỏa
Cài bông huệ trắng, ngát hương bay
Trời mây lãng đãng mưa lay lắt
Sóng gợn lăn tăn, ngọn gió may
Tổ quốc nghiêng mình phút mặc niệm
Vong linh liệt sỹ nhẹ tên bay
Levanm 45

Giangsơn

Bài viết: CẢM NHẬN TRONG TÔI (Ký)

Nguồn Zing Blo

Không có nhận xét nào: